ไทย
|
Thai CAC
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี << ข้อมูลทางการเงิน << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 
รายงานประจำปี 2559
ขนาดไฟล์ : 9.37 MB.
คลิกที่นี่เพื่อชม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2558
ขนาดไฟล์ : 3.57 MB.
คลิกที่นี่เพื่อชม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2557
ขนาดไฟล์ : 18.02 MB.
คลิกที่นี่เพื่อชม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2556
ขนาดไฟล์ : 28.33 MB.
คลิกที่นี่เพื่อชม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2555
ขนาดไฟล์ : 50.50 MB.
คลิกที่นี่เพื่อชม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2554
ขนาดไฟล์ : 34.85 MB.
คลิกที่นี่เพื่อชม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2553
ขนาดไฟล์ : 12.19 MB.
คลิกที่นี่เพื่อชม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2552
ขนาดไฟล์ : 5.26 MB.
คลิกที่นี่เพื่อชม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2551
ขนาดไฟล์ : 4.63 MB.
คลิกที่นี่เพื่อชม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2550
ขนาดไฟล์ : 52.28 MB.
คลิกที่นี่เพื่อชม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2549
ขนาดไฟล์ : 37.70 MB.
คลิกที่นี่เพื่อชม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด