20/10/2017
ภาพข่าว: เซ็นสัญญา
20/10/2017
ภาพข่าว: ลงนาม