ไทย
|
Thai CAC
อันดับเครดิต
อันดับเครดิต << ข้อมูลทางการเงิน << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 
วันที่ จัดอันดับโดย อันดับเครดิตองค์กร แนวโน้มอันดับเครดิต ดาวน์โหลด
29 กุมภาพันธ์ 2559 TRIS Rating BBB Stable
7 มีนาคม 2557 TRIS Rating BBB+ Stable
4 พฤษภาคม 2555 TRIS Rating BBB+ Stable
22 กุมภาพันธ์ 2555 TRIS Rating BBB+ Stable
25 มกราคม 2554 TRIS Rating BBB+ Stable