ไทย
|
Thai CAC
แบบฟอร์ม 56-1
แบบฟอร์ม 56-1 << ข้อมูลทางการเงิน << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 
ปี ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2560 9.07 Mb.
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2559 9.07 Mb.
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2558 3.11 Mb.
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2557 6.69 Mb.
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2556 2.11 Mb.
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2555 1.84 Mb.
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2554 2.02 Mb.
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2553 2.03 Mb.
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2552 1.60 Mb.
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2551 1.60 Mb.
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2550 1.54 Mb.
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2549 2.92 Mb.