ไทย
|
Thai CAC
บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ชื่อย่อหุ้น TRT
ราคาปิด 2.12
เปลี่ยนแปลง -0.02 / -0.93
ราคาเปิด 2.12
วันก่อนหน้า 2.14
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,500
Date 19/11/2018
516/1 หมู่ 4, นิคมอุตสาหกรรมบางปู,
ถนนสุขุมวิท, ต.แพรกษา อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280
T (662) 7697699
F (662) 7093236, 3230910
อีเมล์ ir@tirathai.co.th