ไทย
|
Thai CAC
เอกสารนำเสนอ
เอกสารนำเสนอ << เอกสารนำเสนอ << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561
ขนาดไฟล์ : 1.65 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
วันที่ : 30 สิงหาคม 2561
ขนาดไฟล์ : 1.97 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
วันที่ : 01 มิถุนายน 2561
ขนาดไฟล์ : 1.68 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วันที่ : 30 เมษายน 2561
ขนาดไฟล์ : 1.04 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2560
วันที่ : 14 มีนาคม 2561
ขนาดไฟล์ : 1.77 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560
วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2560
ขนาดไฟล์ : 1.78 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560
วันที่ : 28 สิงหาคม 2560
ขนาดไฟล์ : 2.06 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560
วันที่ : 25 พฤษภาคม 2560
ขนาดไฟล์ : 1.81 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2559
วันที่ : 16 มีนาคม 2560
ขนาดไฟล์ : 5.06 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2559
วันที่ : 14 ธันวาคม 2559
ขนาดไฟล์ : 4.98 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2559
วันที่ : 19 สิงหาคม 2559
ขนาดไฟล์ : 2.00 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2559
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2559
ขนาดไฟล์ : 4.02 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
วันที่ : 21 เมษายน 2559
ขนาดไฟล์ : 2.70 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2558
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2558
ขนาดไฟล์ : 3.03 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2558
วันที่ : 25 สิงหาคม 2558
ขนาดไฟล์ : 5.55 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2558
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558
ขนาดไฟล์ : 4.66 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
วันที่ : 23 เมษายน 2558
ขนาดไฟล์ : 3.42 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2557
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2558
ขนาดไฟล์ : 4.63 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2557
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2557
ขนาดไฟล์ : 4.65 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2557
วันที่ : 14 สิงหาคม 2557
ขนาดไฟล์ : 3.63 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2557
วันที่ : 28 พฤษภาคม 2557
ขนาดไฟล์ : 5.12 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
วันที่ : 24 เมษายน 2557
ขนาดไฟล์ : 2.01 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2556
วันที่ : 24 มีนาคม 2557
ขนาดไฟล์ : 3.74 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2556
วันที่ : 20 กันยายน 2556
ขนาดไฟล์ : 731 KB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2556
วันที่ : 04 กันยายน 2556
ขนาดไฟล์ : 2.93 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2556
วันที่ : 23 พฤษภาคม 2556
ขนาดไฟล์ : 2.63 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
วันที่ : 23 เมษายน 2556
ขนาดไฟล์ : 4.70 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2555
วันที่ : 12 มีนาคม 2556
ขนาดไฟล์ : 2.75 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2555
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2555
ขนาดไฟล์ : 2.60 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2555
วันที่ : 05 ตุลาคม 2555
ขนาดไฟล์ : 206 KB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2555
วันที่ : 15 สิงหาคม 2555
ขนาดไฟล์ : 1.73 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2555
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2555
ขนาดไฟล์ : 2.58 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
วันที่ : 19 เมษายน 2555
ขนาดไฟล์ : 1.81 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2554
วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2555
ขนาดไฟล์ : 2.54 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2554
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2554
ขนาดไฟล์ : 2.05 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2554
วันที่ : 18 สิงหาคม 2554
ขนาดไฟล์ : 1.87 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2554
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2554
ขนาดไฟล์ : 1.96 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
วันที่ : 21 เมษายน 2554
ขนาดไฟล์ : 3.04 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2553
วันที่ : 02 มีนาคม 2554
ขนาดไฟล์ : 2.10 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2553
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2553
ขนาดไฟล์ : 3.59 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2553
วันที่ : 16 สิงหาคม 2553
ขนาดไฟล์ : 1.76 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2552
วันที่ : 02 มีนาคม 2553
ขนาดไฟล์ : 2.15 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2552
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2552
ขนาดไฟล์ : 2.38 MB.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด