ไทย
|
Thai CAC
กราฟราคาย้อนหลัง
กราฟราคาย้อนหลัง << ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 
ปรับปรุงเมื่อ: 12 ธันวาคม 2561 16:12

ตัวย่อหุ้น: TRT สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 2.04 ปริมาณซื้อขาย: 4,200
เปลี่ยนแปลง: +0.02 % เปลี่ยนแปลง: +0.99
ช่วงห่างจำนวนวัน: 2.02 - 2.06 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.94 - 3.12


เลือกดู:

สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
กราฟราย 1 นาที

ปริมาณการซื้อขาย 1 นาที
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
ราคาปิดรายวัน

ปริมาณการซื้อขายรายวัน
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
กราฟแท่งเทียน
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน

ปริมาณการซื้อขายรายวัน
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
ราคาปิดรายวัน

ปริมาณการซื้อขายรายวัน
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
กราฟแท่งเทียนรายสัปดาห์
ราคาปิดของ SET รายสัปดาห์

สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
กราฟแท่งเทียนรายสัปดาห์
ราคาปิดของ MAI รายสัปดาห์

สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
ราคาปิดรายสัปดาห์

ปริมาณการซื้อขายรายสัปดาห์
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
ราคาปิดรายเดือน

ปริมาณการซื้อขายรายเดือน
กำัลังโหลด...