ไทย
|
Thai CAC
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน << ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: TRT   ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 3.10 / 4,600
สกุลเงิน: THB   ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 3.12 / 34,500
ราคาล่าสุด: 3.10   วันก่อนหน้า: 3.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 61,400   ราคาเปิด: 3.12
เปลี่ยนแปลง -   ช่วงราคาระหว่างวัน: 3.08 - 3.12
% เปลี่ยนแปลง -%   ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 3.00 - 4.62
         
ปรับปรุงเมื่อ: 08 ธันวาคม 2560 16:17

Intraday Chart