ไทย
|
Thai CAC
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน << ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: TRT   ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 2.46 / 65,500
สกุลเงิน: THB   ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 2.48 / 2,600
ราคาล่าสุด: 2.48   วันก่อนหน้า: 2.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 59,600   ราคาเปิด: 2.48
เปลี่ยนแปลง -0.02   ช่วงราคาระหว่างวัน: 2.46 - 2.50
% เปลี่ยนแปลง -0.80%   ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 2.24 - 3.76
         
ปรับปรุงเมื่อ: 19 กันยายน 2561 16:36

Intraday Chart