ไทย
|
Thai CAC
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน << ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: TRT   ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 2.54 / 40,200
สกุลเงิน: THB   ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 2.58 / 1,000
ราคาล่าสุด: 2.54   วันก่อนหน้า: 2.52
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 625,400   ราคาเปิด: 2.52
เปลี่ยนแปลง +0.02   ช่วงราคาระหว่างวัน: 2.52 - 2.70
% เปลี่ยนแปลง 0.79%   ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 2.46 - 4.32
         
ปรับปรุงเมื่อ: 21 มีนาคม 2561 16:35

Intraday Chart