ไทย
|
Thai CAC
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน << ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: TRT   ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 2.02 / 3,900
สกุลเงิน: THB   ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 2.04 / 13,900
ราคาล่าสุด: 2.04   วันก่อนหน้า: 2.02
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 4,200   ราคาเปิด: 2.06
เปลี่ยนแปลง +0.02   ช่วงราคาระหว่างวัน: 2.02 - 2.06
% เปลี่ยนแปลง 0.99%   ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.94 - 3.12
         
ปรับปรุงเมื่อ: 12 ธันวาคม 2561 16:38

Intraday Chart