ไทย
|
Thai CAC
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน << ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: TRT   ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 2.40 / 413,400
สกุลเงิน: THB   ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 2.42 / 6,800
ราคาล่าสุด: 2.40   วันก่อนหน้า: 2.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 34,100   ราคาเปิด: 2.40
เปลี่ยนแปลง -   ช่วงราคาระหว่างวัน: 2.40 - 2.42
% เปลี่ยนแปลง -%   ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 2.24 - 3.84
         
ปรับปรุงเมื่อ: 20 มิถุนายน 2561 16:37

Intraday Chart