ไทย
|
Thai CAC
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน << ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: TRT   ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 3.54 / 73,600
สกุลเงิน: THB   ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 3.58 / 14,500
ราคาล่าสุด: 3.56   วันก่อนหน้า: 3.56
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 124,700   ราคาเปิด: 3.56
เปลี่ยนแปลง -   ช่วงราคาระหว่างวัน: 3.54 - 3.56
% เปลี่ยนแปลง -%   ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 3.30 - 4.62
         
ปรับปรุงเมื่อ: 22 กันยายน 2560 16:36

Intraday Chart