ไทย
|
Thai CAC
ภาพวีดีโอบริษัท
ภาพวีดีโอบริษัท << เอกสารนำเสนอ << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
35:26 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
51:31 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
39:24 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
01:57:39 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2560
53:55 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560
37:49 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560
41:41 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560
49:57 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2559
01:07:10 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2559
59:45 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2559
01:16:29 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
01:41:31 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2559
01:05:34 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
01:47:49 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
02:04:36 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2556
39:20 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
01:45:01 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2555
44:36 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
01:31:26 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
01:26:14 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
01:13:27 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
Corporate VDO
6:36 นาที

 

หากท่านไม่สามารถรับชมวีดีโอได้ กรุณาดาวน์โหลด