ไทย
|
Thai CAC
ภาพวีดีโอบริษัท
ภาพวีดีโอบริษัท << เอกสารนำเสนอ << หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
39:24 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2560
53:55 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560
37:49 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560
41:41 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560
49:57 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2559
01:07:10 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2559
59:45 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2559
01:16:29 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
01:41:31 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2559
01:05:34 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2558
50:58 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2558
01:11:35 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2558
59:32 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
01:47:49 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2557
51:01 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2557
52:38 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2557
58:08 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2557
52:57 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
02:04:36 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2556
41:21 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2556
39:20 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2556
01:07:55 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2556
01:22:22 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
01:45:01 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2555
01:05:32 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2555
01:18:15 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2555
44:36 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2555
01:00:41 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2555
01:02:30 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
01:31:26 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2554
01:18:20 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2554
45:29 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2554
01:02:00 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2554
01:08:20 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
01:26:14 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4/2553
01:28:36 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2553
01:01:09 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2553
01:12:00 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
01:13:27 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4/2552
01:17:19 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
ผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2552
01:18:15 นาที

กดที่นี่ เพื่อดูวิดีโอ
 

 
Corporate VDO
6:36 นาที

 

หากท่านไม่สามารถรับชมวีดีโอได้ กรุณาดาวน์โหลด